Bruikbare spullen worden zoveel mogelijk hergebruikt


Ontruimen van de woning bij overlijden
van een dierbare

Als een dierbare komt te overlijden kan het ontruimen van de woning een zware belasting zijn voor de nabestaanden. Niet iedereen heeft de mogelijkheden en de tijd om het helemaal zelf te doen. Senioservice ontruimt de woning in nauw overleg met u, zodat het precies gaat zoals u dat wenst. Wij nemen ook de huisregels van uw verhuurder in acht zodat de eindoplevering conform uw contract verloopt. Standaard leveren we de woning bezemschoon op. Overgebleven spullen worden zoveel mogelijk hergebruikt en naar een dienstverlenende instelling gebracht zoals een kringloopwinkel, Emmaus of Leger des Heils. Niet bruikbare spullen worden afgevoerd.